Általános adatvédelmi szabályozás

                                                                                     

 I.   Alapvető rendelkezések

 1. Személyes adatkezelő az Art. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/67 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése a következő: Duvlan s.r.o. ,székhelyével: K Zornici 1990/23 95701 Bánovce nad Bebravou (a továbbiakban: "adminisztrátor").
 2. Az adminisztrátor elérhetőségei
      Duvlan s.r.o.
      cím: K Zornici 1990/23 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovakia,
      e-mail: info@duvlan.hu
      telefón: 0036-1 445 03293.
 3.  A személyes adatok minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt jelentenek; az azonosítható               természetes személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy adott azonosítóval, például   névvel,azonosítószámmal, helyadattal, hálózati azonosítóval vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, pszichológiai, gazdasági, kulturális   vagy társadalmi személyazonosságát. 
 4.  Az adminisztrátor nem nevezett ki / nevezett ki személyes adatvédelmi tisztviselőt. A hitelező elérhetőségei a következők:

 II.  A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái 

 1. Az adminisztrátor kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, illetve az adminisztrátortól megrendelt áru megrendelés alapján kapott  személyes adatokat.
 2. Az adminisztrátor kezeli az azonosítási és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.   

 III.  A személyes adatok feldolgozásának jogos indoka és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogi indoka:
 • az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése, 6 ods. 1 pont. b) GDPR,
 • az  adminisztrátor jogos érdeke a közvetlen marketingszolgáltatáshoz (különösen üzleti hirdetmények és hírlevelek küldésére) 6 ods. 1 pont. f)  GDPR,
 • a feldolgozáshoz való hozzájárulások a közvetlen marketing biztosítása céljából (különösen üzleti hirdetmények és hírlevelek küldésére) 6 ods. 1 pont. a) GDPR a 7. § (1) bekezdésével összefüggésben. 2. sz. 480/2004 Coll., Bizonyos információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, ha áruk vagy szolgáltatások megrendelésére nem kerül sor 

        2.  A személyes adatok feldolgozásának célja:

 • a megrendelés elintézéséhez az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogait és kötelezettségeit; a megrendelés sikeres elvégzéséhez szükséges személyes adatok (név és cím, kapcsolattartás), a személyes adatok átadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez nélkülözhetetlen követelmény, személyes adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az adminisztrátor általi teljesítés,
 • üzleti hirdetmények küldése és más marketing tevékenységek elvégzése.

         3.  Az adminisztrátor automatikusan hozza meg az egyéni határozatot az 22 GDPR cikk értelmében. Ön kifejezett beleegyezését adta
              az ilyen feldolgozáshoz.  

 IV.  Az adatok megőrzési ideje

        1.  Az adminisztrátor személyes adatokat tárol

 • az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések gyakorlása (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • mindaddig, amíg a személyes adatok forgalomból történő feldolgozásához való hozzájárulása visszavonásra kerül, ha a személyes adatokat beleegyezéssel vadnak feldolgozva

        2.  A személyes adatok megőrzési ideje után az adminisztrátor törli a személyes adatokat  

 V. Személyes adatok címzettjei (az adminisztrátor alvállalkozói)

        1.   A személyes adatok címzettje

 • hozzájárul az áruk / szolgáltatások nyújtásához / fizetés végrehajtásához szerződés alapján (futár cégek)
 • e-shop szolgáltatások (Shoptet) biztosítása és az e-shop működésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (külső könyvelő cég)
 • marketing és analitikai szolgáltatások nyújtása

        2.  Az adminisztrátor a személyes adatokat fel akarná használni egy harmadik országba (nem EU-tagállamba) vagy egy nemzetközi                      szervezetbe. A harmadik országbeli személyes adatok címzettjei a marketing, elemzési és levelező / felhőszolgáltatások (Google
             Analytics). Remarketinget  használunk a Google-tól a hirdetési kommunikáció minőségének javítása érdekében. A Smartlook
             analytikus  eszközt a webhely látogatóinak rögzítésére használjuk 

       3. Az Ön számára nyújtott szolgáltatások javítása érdekében weboldalunk cookie -kat használ. A cookie -k használatáról szóló szabályzatról itt olvashat bővebben: https://www.duvlan.hu/cookies-new/

       VI. Jogai

       1.  A GDPR feltételei szerint van

 • a személyes adatokhoz való hozzáférési joga az 15.cikk GDPR szerint
 • joga a személyes adatoknak kijavításához  a 16.cikk GDPR szerint, vagy a feldolgozás korlátozása a 18. cikk GDPR szerint
 • a személyes adatok törlésére vonatkozó jog a 17.cikk GDPR szerint
 • a feldolgozás elleni jog a 21.cikk GDPR szerint és
 • az adat átvitelezéséhez való jog a 20.cikk GDPR szerint
 • a feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga, írásban vagy elektronikus úton a III. cikk szerint 

  2.  Kérheti, hogy töröljük személyes adatait a szemelyes-adatok@duvlan.com e-mail címen. A törlés nem érinti a dokumentumok adatait, amelyeket a törvény           szerint  meg kell őriznünk, mint például a számlákat és a jóváírásokat. Személyes adatait azonnal töröljük, ha az alábbi okok bármelyike fennáll:
 • az Ön személyes adataira már nincs szükség azon célokra, amelyekre feldolgoztuk
 • visszavonja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, amelyek olyan adatok, amelyek feldolgozásához az Ön hozzájárulása szükséges, és ugyanakkor nincs más okunk arra, hogy miért kell folytatnunk ezen adatok feldolgozását
 • a 21. cikk (1) bekezdése szerint fellebbez az adatfeldolgozás ellen, és nincs jogalapja az adatkezelésnek, vagy kifogást emel a 21. cikk (2) bekezdése szerint a feldolgozás ellen
  a személyes adatokat illegálisan kezelték
 • a személyes adatokat törölni kell, hogy eleget tegyenek az uniós jog vagy az adatkezelő hatálya alá tartozó tagállam joga szerinti jogi kötelezettségnek
 • a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 8. cikk (1) bekezdése szerinti kínálatával összefüggésben szerezték be

       3.  Önnek joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy megsértették
            a személyes adatok védelméhez való jogait

 VII.  A személyes adatok biztonságának feltételei

       1.    Az adminisztrátor kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok biztosítására.
       2.    Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adatraktárok és a személyes adatraktárak bebiztosítására papíralapú képen,
               különösen: az adattárházak titkosítása, a fizikai adatbiztonság papíron, a hozzáférési jogok rendszere, a munkavállalók képzése. 

       3.    Az adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá

 VIII.  Végleges rendelkezések

 1. Az online rendelési űrlappal történő megrendeléssel
 2. Ön tudomásul veszi az adatvédelmi szabályzatot, és teljes egészében elfogadja Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy az online űrlapon kipipálja a beleegyezését. A beleegyezésének megerősítésével Ön tudomásul veszi, hogy tisztában van az adatvédelmi irányelvekkel, és teljes egészében elfogadja.
 3. Az adminisztrátor jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi irányelv új változata megjelenik a weboldalon, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek e feltételek új változatát az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címére.

 

 Ezek a feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.