Reklamáció rendje

I. Alkalmazási jog a reklamációra

1/ Ha a megvásárolt áru hibás, a vevő jogosult a hibát reklamálni.

2/ Az Általánosan ismert szabályok mellett a Vevő köteles betartani az Áruk használatára vonatkozó feltételeket a Jótállási jegyzékben vagy Használati Utasításokban, amelyek az Áruk használatára és az áruk károsodásának megelőzésére használja, különben az eladó nem felel a károkér.


II. A reklamáció helye


1/ A vevő az eladó székhelyén alkalmazza a reklamáció jogát, nevezetesen: 
    
Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
2/ Arra,hogy fel tudja használni a jogait, hogy a törvényes jótállási időszakban legyen alkalmazva a reklamáció, az áruk vásárlási igazolása elegendő még akkor is, ha jótállási igazolást adott ki az eladó.


III. Az eladó felelőssége

1/ Eladáskor az eladó felelős azért, hogy az eladott árucikknek, az eladók (vagy a gyártó) által meghatározott minőségi és teljesítményjellemzői vannak, a szokásos faj, valamint a törvény minősége és hasznossági tulajdonságai a megfelelő mennyiségben vannak, és megfelelnek annak a célnak, amellyre a dolgot általában használják.

2/ Az eladó felelős azért a hibákért, amelyek az eladott árun a vevő átvételénél találódtak. Az eladó nem felelős a használt áruknál a használás vagy a kopás által okozott hibákér. Az alacsonyabb áron eladot áruk esetében az eladó nem felelős olyan hibákért, amelyekért alacsonyabb az ár. Ha nem olyan dologról van szó, amely gyorsan elromlik vagy felhasznált dolgokról, az eladó felelősséget vállal a hiba elhárításáért, amelyk a termék jótálasi ideje alatt  átvétele után jelentkezik.

3/ A reklamáció benyújtásakor a vevő olyan okmányt kap, amely tartalmazza a reklamáció benyújtásának dátumát, a reklamált árut, mikor volt az áru megvéve és az ára.

4/ Minden panaszt az eladó megbízottja megfelelően ellenőrzi és eldőnti, hogy azonnal el lesz intézve, vagy a bonyolultabb ügyekben 3 munkanapon belül dönt arról, hogyan lesz elintézve, ha nincs szükség szakértői megítélésre. Az reklamáció időszaka azonban nem lehet hosszabb, mint a reklamáció napjától számított 30 nap.

5/ Ha a vevő nem elégedett a reklamáció elintézésével, az eladó megbízottja az ügyet az ő felügyelőjéhez fordítja, aki elfogadható megoldás megtalálása céljából újraértékeli a panaszt.


IV. A reklamáció követelésének határideje

1/ Az eladó 24 hónapon belüli  áru hibáért felelős a termék vevő általi átvételétől számítva, ha az áru, a csomagolás, az utasítás vagy a garanciajegy nem tartalmaz hosszabb időt. A jótállási levélbe az eladő meg határozza az ilyen hosszabb jótállás feltételeit és mértékét.

2/ A használt áru esetében a vevő az eladóval megállapodhat rövidebb jótállási időszakon, de nem rövidebben mint 12 hónap .

3/ Az Eladó nem ad jótálási levelet, kivéve, ha a vevő ezt kéri. A vevő kérésére az eladó köteles a jótállási levelet kiadni. Ha az ügy jellege ezt lehetővé teszi, elegendő a jótállási levél helyett a vevőnek adni igazolását az áru megvásárlásáról, és megmagyarázza, hogy a vásárlás igazolása elegendő a reklamáció benyújtásához.

4/ Az eladó jótálásinyomtatványokat ad ki azokban az esetekben, ha a saját termékére a jótálási időszak hosszab mint 24 hónapos és a termékekre, ahol a termékre vonatkozó jótálási levelet a gyartó csomagolta az áruhoz.

5/ A jótállási levél tartalmazza az eladó üzleti nevét és címét, a jótálás tartalmát, a jótállás hatályát és feltételeit, a jótállási időszakot és a követelés igényléséhez szükséges adatokat.

6/ A vevő átvételétől kezdve indul a jótállási időszakok. Ha a megvásárolt árut az eladótól eltérő vállalkozó teszi működőképessé, akkor a jótálási idő a beszerzett áru működőképességenek időpontjától kezdődik, ha a vevő az áru átvételétől számított három héten belül rendelte meg ezt a szolgálatot, és megfelelő módon és időben biztosítja a szükséges együttműködést.

7/ Ha a reklamáció megjavítással van megoldva, a jótállási idő a reklamáció benyújtásától számítva meghosszabbodik, amíg a vevő köteles az árut átvenni a javítás befejezése után, akkor is, ha a vevő ezt nem tette meg. Az eladónak visszaigazolást kell adnia a vásárló számára a javítás és a javítás időtartamát illetően.

8/  Ha a reklamáció az árukicserélésével van megoldva, akkor az új jótállási idő az áru átvételének napjától vagy attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő köteles a kicserélt árut átvenni.

9/  Ha nincs a reklamáció, amelyért az eladó felelős, alkalmazva a jótállási időszakban, akkor a jótállasi kötelezettség megszűnik.

10/ Abban az esetben, ha a vevő a reklamáció megoldása után nem veszi át az árut, még akkor sem, ha a hiba eltávolítása tudomásul volt adva a vevőnek megfelelően regisztrált levélben felszólítassal, hogy vegye át az árut, az eladó a következőképpen jár el:
– az előző hirdetményben meghatározott vagy a megfelelő határidő lejártát követően, az eladó egy második felhívást küld a vevőnek egy ajánlott level formájában egy kézbesítéssel, hogy kiemelje az árut, és állapít rá ésszerű határidőt,
– abban az esetben, ha a vevő a határidő lejárta után sem veszi át az árut, az eladó a következő 6 hónap után eladhatja az árut, szükséges vezetni a nyilvántartásba
– ha a vevő ezt követően kéri az árut, a fenti eljárás elmagyarázása után az eladó ki fizeti azt az összeget, amelykér az árut eladta, az elado a tárolási díjat nem számítja
 

V. Fogyasztói jogok

Azon áruk hibája esetén, amelyeket a jótállási idő alatt megfelelően és időben alkalmaztak, a vevő jogosult:

1/ hogy az eltávolítható hibák ingyen, megfelelően és időben legyenek eltávolítva. Az eladó köteles késedelem nélkül eltávolítani a hibát. A hiba megszüntetése helyett a vevő kérheti az áru cseréjét,vagy ha a hiba csak az elemre vonatkozik, ennek az elemnek a cseréjét, ha az eladó nem visel aránytalan költségeket az áru értékére nézve vagy a hiba súlyossága miatt.  A hiba eltávolítása helyett az eladónak mindig joga van kicserélni a hibás árut hibátlannal. A költségek helytelenségéról, valamint a hibás áruk kicserélésének lehetőségéról az eladó képviselője dönt.

2/ olyan hibák esetén, amelyeket nem lehet megjavítani, és amelyek meggátolják, hogy a dolgot hibátlanul használja a vevő, a vevő a következők közül választhat:
–    joga van az áru kicseréléséhez, vagy
–    jogában áll a szerződéstől való kilépéshez, és kérheti a vételár visszatérítését
A vevő ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, még akkor is, ha a hiba javítható, de a javítás után ismétlődő hibák esetén (legalább két korábbi hiba javítás) vagy több hiba esetén (a reklamáció idején az árunak legalább három különböző hibája van egyszerre) a vevő nem tudja megfelelően használni az árut.

3/ olyan hibák esetén, amelyeket nem lehet megjavítani, de amelyek nem akadályozzák a áru megfelelő használatát, a vevő természetesen a hiba jellegénél fogva jogosult a kedvező árengedményre. Az eladó köteles kedvezményt adni az árra, vagy visszatéríteni a már kifizetett vételárból a kedvezményt.

VI.Használt és hibás áruk reklaméciója

1/ Használt vagy hibás áruk eladása során az eladónak egyértelműen meg kell jeleznie, hogy az áru hibás vagy használt. Az eladó köteles értesíteni a vevőt a hibáról - ezeket az információkat fel kell tüntetni az árcédulán és a csomagoláson. Az ilyen árukat egyedileg kell megjeleníteni és árusítani a kifogástalan áruktól elkülönítve. Az árukat alacsonyabb áron kell árusítani, mint az azonos, de kifogástalan árukat.

2/ Használt és hibás áruk esetén az eladó nem vállal felelősséget a használatból vagy kopásból eredő hibákért. Az alacsonyabb áron eladó termékekért nem felelős olyan hibaért, amelyért alacsonyabb az ára.